COPD

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is COPD?

De doelstelling van het beweegprogramma COPD is om het activiteitenniveau en de belastbaarheid te vergroten om uiteindelijk een betere kwaliteit van leven te verkrijgen. Bewezen is dat een betere conditie bijdraagt aan minder longinfecties, ziekenhuisopnames, medicijngebruik en kortademigheid. Tijdens het beweegprogramma COPD is er ook aandacht voor bijkomende problemen zoals kortademigheid in rust en bij inspanning, sputumretentie, krachtverlies, ook van inademingsspieren, houding en ontspanning en lifestyle. Daar waar nodig werken we samen met ergotherapie, dietetiek, logopedie, psycholoog en/of psychosomatisch fysiotherapeut. Uiteraard onderhouden we nauwe contacten met de longarts, longverpleegkundige, huisarts en praktijkondersteuner huisarts (POH).

Het beweegprogramma bestaat uit de volgende onderdelen

Onze aanpak

Een kennismakingsgesprek waarbij tevens vragenlijsten worden ingevuld betreffende uw klachten en problemen die samenhangen met de aandoening. We testen en meten om een beeld te krijgen betreffende uw fysieke gesteldheid en samen bepalen we de doelen die u wilt bereiken.

De eerste paar behandelingen zijn individueel om een oefenprogramma op maat samen te stellen. Daarna is er de keuze om individueel of in groepsverband verder te trainen.

Het accent ligt op duurtraining en krachttraining om uw inspanningsvermogen te verbeteren zoniet te behouden. Tevens is hierbij aandacht voor ademhalingsoefeningen, hoesttechnieken, ontspanningsoefeningen en sport en spel. Hertesten en metingen brengen uw vorderingen in kaart en worden zonodig gedeeld met uw longarts of huisarts.

U krijgt de vergoeding voor fysiotherapie uit de basis verzekering als u COPD met Gold stadium 2 of hoger hebt. Het aantal behandelingen dat u krijgt hangt af van de GOLD classificatie.

Klasse A: 5 behandelingen in jaar 1 (12 maanden)
Klasse B: 27 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 3 behandelingen per jaar vanaf jaar 2
Klasse C en D: 70 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 52 behandelingen per jaar vanaf jaar 2

Wat betaalt u zelf naast vergoeding uit basisverzekering;

– U betaald wel eigen risico
– U betaald geen eigen bijdrage

Voor fysiotherapie bij COPD is een verwijzing nodig van uw specialist.

Behandelaars

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.