Fysiotherapie voor en na operatie

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is Fysiotherapie voor en na operatie?

Bent u op zoek naar een fysiotherapeut met ervaring in klachten voor en na een operatie? U kunt altijd bij een van onze fysiotherapeuten terecht.

Zowel voor als na een operatie kan het zinvol zijn gebruik te maken van fysiotherapie. Hoe sterker en beter voorbereid u een operatie ingaat hoe groter de kansen op een goed herstel zijn, Better in Better out. Ook na een operatie is het van belang om een trainingsprogramma te volgen en advies te krijgen van een deskundig fysiotherapeut. Dit bevordert het herstel en zorgt er voor dat u zo snel mogelijk weer zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Omdat wij nauw samenwerken met het Amphia ziekenhuis en Medinova beschikken wij over alle protocollen die gebruikt worden voor en na een operatie. Tijdens uw controle afspraken in het ziekenhuis geven wij u altijd een rapportage mee voor uw specialist.

Onze aanpak

Meniscus Operatie
Totale Heup Prothese (THP)
Totale Knie Prothese (TKP)
Voorste Kruisband Operatie
Overige operaties
Schouder operaties

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing (directe toegangkelijkheid) of met een verwijzing van uw huisarts of specialist. Voorafgaand aan een operatie heeft u geen verwijzing nodig en worden de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Na uw operatie heeft u wel een verwijzing nodig van uw specialist om aanspraak te maken op een volledige vergoeding.

Wilt u weten of u een verwijzing nodig heeft, neem dan contact op met de praktijk.

De behandeling voor een operatie is er op gericht dat u zo goed mogelijk voorbereid een operatie in gaat. Ter voorbereiding op een operatie bestaat de handeling uit een specifiek oefenprogramma bij u thuis of op de praktijk en voorlichting.

Na een operatie is de therapie erop gericht om het herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen en de doelen te behalen die u voor ogen heeft. Deze doelen kunnen liggen op het gebied van alle dagelijkse bezigheden of het hervatten van werk of sport. Samen met uw fysiotherapeut stelt u een behandelplan op wat nauw aansluit bij uw doelstellingen. Ook deze therapie bestaat vaak uit een opbouwend oefenprogramma, advies en oefeningen voor thuis.

Behandelaars

Sander

Maatschapslid
Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04113213

Audrey

Audrey Atoon
AGB-code: 04117956

Jochem

Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04851230

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.