Geriatriefysiotherapie

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is Geriatriefysiotherapie?

Bent u op zoek naar geriatriefysiotherapie in Breda? U kunt altijd bij één van onze geriatriefysiotherapeuten terecht.

Gemiddeld genomen worden mensen steeds ouder. De kans dat er tijdens het ouder worden fysieke klachten ontstaan of iemand moeite krijgt met het uitvoeren van activiteiten wordt groter. De behandeling en begeleiding van mensen met een hoge leeftijd vraagt om een specifieke benadering. De geriatriefysiotherapeut is speciaal opgeleid om deze doelgroep te behandelen. Op hogere leeftijd hebben mensen andere doelen en werkt het lichaam nou eenmaal anders dan bij mensen met een jonge leeftijd.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Soms is de oorzaak van fysieke achteruitgang het ontstaan van een ziekte zoals artrose, de ziekte van Parkinson, een beroerte of dementie. Het kan ook zijn dat de problemen het gevolg zijn van een val of horen bij een normaal verouderingsproces. Het is belangrijk om de mobiliteit en conditie zoveel mogelijk te behouden en/of te verbeteren omdat dit van grote invloed is op de kwaliteit van leven. Vaak wordt hierbij samengewerkt met andere zorgprofessionals zoals een ergotherapeut, logopedist, diëtist of is er overleg met de thuiszorg.

Onze aanpak

De geriatriefysio richt zich voornamelijk op mensen met een hoge biologische leeftijd met een complexe zorgvraag en mensen die bijvoorbeeld door beroerte (CVA), dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen van ouderdom vertonen.

Fysiotherapie is in de meeste gevallen direct toegankelijk, dat betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts nodig heeft. In sommige gevallen kan het zijn dat uw geriatriefysiotherapeut een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig heeft. De behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering tenzij u een chronische indicatie heeft.

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie, gericht op het herwinnen en behouden van mobiliteit en zelfstandigheid. Daarbij heeft de geriatriefysio een rol in het adviseren van de patiënt en zijn omgeving. De geriatriefysiotherapeut kan aan huis komen, maar er kan ook in de praktijk geoefend worden.

Een geriatriefysiotherapeut richt zich met name op het verbeteren van activiteiten en zelfredzaamheid. Deze activiteiten kunnen bestaan uit lopen, in en uit een stoel komen, aan en uitkleden en nog veel meer. Aan de hand van uw hulpvraag gaat de geriatriefysiotherapeut aan de slag. Dit begint altijd met een intake en het inzichtelijk maken van het probleem met behulp van vragenlijsten of meetinstrumenten. Samen met de patiënt komt de geriatriefysiotherapeut vervolgens tot een behandelplan. De behandeling bestaat vaak uit oefentherapie. U wordt begeleid bij het uitvoeren van oefeningen en u krijgt advies. Indien nodig schakelt de geriatriefysiotherapeut andere zorgverleners in.

Behandelaars

Bas

Maatschapslid
Geriatriefysiotherapeut, MSc
AGB-code: 04118966

Evita

Geriatriefysiotherapeute, MSc
AGB-code: 04123229

Lieke

Geriatriefysiotherapeute, MSc
AGB-code: 04113523

Mirjam

Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04117994

Linda

Geriatriefysiotherapeute, MSc
AGB-code: 04114949

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.