Hart- en vaatziekte

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is Hart- en vaatziekte?

Fysiotherapie Heusdenhout; beweegprogramma hart- en vaataandoeningen

Hart- en vaataandoeningen zijn één van de grootste gezondheidsrisico’s in Nederland. Verschillende interventies, waaronder fysieke training, leefstijlprogramma’s en gedragsgeoriënteerde behandelingen, blijken een positief effect te hebben op het risicogedrag. Vele studies tonen aan dat patiënten met coronaire hartziekten baat hebben bij een fysiek trainingsprogramma als het gaat om het beïnvloeden van belangrijke cardiale risicofactoren als lichamelijke inactiviteit, hypertensie, gestoord lipidenspectrum (hypercholesterolemie en hyperlipidemie), obesitas, diabetes mellitus type 2, roken en een ongezonde voedingsgewoonte.

Onze aanpak

Doel van het beweegprogramma is het verloop van de aandoening positief te beïnvloeden en zelfstandig bewegen buiten de fysiotherapiepraktijk mogelijk te maken.

Geregeld wordt er multidisciplinair, met bijv. een diëtist of psycholoog, gewerkt.
De fysiotherapeut werkt in het beweegprogramma aan de volgende onderdelen:

  • Voorlichting
  • Inzicht ziektebeeld
  • Gedragsverandering t.a.v. lichaamsbeweging
  • Stoppen met roken
  • Voedingsadvies, zonodig afvallen
  • Oefentherapie; verhogen conditie en algeheel uithoudingsvermogen
  • Dagelijks bewegen stimuleren (spel/coördinatieoefeningen op lage intensiteit ter bevordering van plezier in bewegen
  • Krachttraining (accent op krachtuithoudingsvermogen van de bovenste- en onderste extremiteit)
  • Verhogen fysieke belastbaarheid (uithoudingsvermogentraining gericht op het verbeteren van de VO2max)

De duur van het gehele programma is 12-18 weken met een trainingsfrequentie van 2x per week, waarbij u individueel kan trainen of in groepsverband. De groep bestaat uit maximaal 6 personen.
Na het programma kunt u de training voortzetten in de vorm van regulier sportaanbod of u kunt deelnemen aan Fysio-FIT binnen onze praktijk.

Het beweegprogramma wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door uw zorgverzekeraar afhankelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Behandelaars

Sander

Maatschapslid
Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04113213

Audrey

Audrey Atoon
AGB-code: 04117956

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.