$(document).ready(function(){ if ($(".et_pb_column_11").css('background-color') === true) { $(".et_pb_column_11").css('background-color') == 'white'; } });
076 - 58 733 00

Fysiotherapie
Heusdenhout

Hart- en vaatziekte

Hart- en vaatziekte

Fysiotherapie Heusdenhout; beweegprogramma hart- en vaataandoeningen

Hart- en vaataandoeningen zijn één van de grootste gezondheidsrisico’s in Nederland. Verschillende interventies, waaronder fysieke training, leefstijlprogramma’s en gedragsgeoriënteerde behandelingen, blijken een positief effect te hebben op het risicogedrag. Vele studies tonen aan dat patiënten met coronaire hartziekten baat hebben bij een fysiek trainingsprogramma als het gaat om het beïnvloeden van belangrijke cardiale risicofactoren als lichamelijke inactiviteit, hypertensie, gestoord lipidenspectrum (hypercholesterolemie en hyperlipidemie), obesitas, diabetes mellitus type 2, roken en een ongezonde voedingsgewoonte.

Doelstellingen van het programma

Doel van het beweegprogramma is het verloop van de aandoening positief te beïnvloeden en zelfstandig bewegen buiten de fysiotherapiepraktijk mogelijk te maken.

Inhoud van de training

Geregeld wordt er multidisciplinair, met bijv. een diëtist of psycholoog, gewerkt.
De fysiotherapeut werkt in het beweegprogramma aan de volgende onderdelen

  • Voorlichting
  • Inzicht ziektebeeld
  • Gedragsverandering t.a.v. lichaamsbeweging
  • Stoppen met roken
  • Voedingsadvies, zonodig afvallen
  • Oefentherapie; verhogen conditie en algeheel uithoudingsvermogen
  • Dagelijks bewegen stimuleren (spel/coördinatieoefeningen op lage intensiteit ter bevordering van plezier in bewegen
  • Krachttraining (accent op krachtuithoudingsvermogen van de bovenste- en onderste extremiteit)
  • Verhogen fysieke belastbaarheid (uithoudingsvermogentraining gericht op het verbeteren van de VO2max)

Duur en samenstelling van het traject
De duur van het gehele programma is 12-18 weken met een trainingsfrequentie van 2x per week, waarbij u individueel kan trainen of in groepsverband. De groep bestaat uit maximaal 6 personen.
Na het programma kunt u de training voortzetten in de vorm van regulier sportaanbod of u kunt deelnemen aan Fysio-FIT binnen onze praktijk.
Kosten
Het beweegprogramma wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door uw zorgverzekeraar afhankelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Als u vragen heeft m.b.t. het beweegprogramma dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Heusdenhout via 076-5873300.

Sander

Audrey