Hartrevalidatie

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is Hartrevalidatie?

Het doel van de hartrevalidatie is om u zo snel mogelijk in een goede conditie te brengen, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Afhankelijk van de doelen die u wilt bereiken, maakt u samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut een programma op maat. Voor de ene persoon staat verbetering van de lichamelijke conditie, beweeglijkheid en spierkracht op de voorgrond, terwijl voor iemand anders het overwinnen van angst of het leren kennen van grenzen een belangrijk doel kan zijn. De hartrevalidatie kan individueel en/of in kleine groepen.

Onze aanpak

De revalidatie is bedoeld voor mensen na een;

  • Hartinfarct
  • Dotterbehandeling
  • Bypass- of hartklepoperatie
  • Ablatie
  • Cardioversie
  • Bentall-procedure
  • Aortadissectie-operatie
  • Pacemaker of ICD- plaatsing en bij hartfalen en hartritmestoornissen (hiervoor verwijzen we u naar de folder Hartfalen)

U kunt bij een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten terecht via directe toegankelijkheid (zonder verwijzing) of met een verwijzing van uw huisarts of specialist. De behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Voorafgaand aan de training is er een intakegesprek. Aan de hand van de gegevens uit de verwijsbrief van uw cardioloog, bespreken wij met u uw gezondheidsprobleem. U vult een vragenlijst in over in hoeverre u in het dagelijks leven wordt belemmerd door uw aandoening. Verder worden er metingen gedaan. Met deze gegevens maken wij een trainingsprogramma dat bij u past.

Onderdelen van de training

De training omvat een warming-up gevolgd door een bewegingsprogramma. Er is een periodieke evaluatie van uw ervaringen en vorderingen (vragenlijsten, zes minuten wandeltest en fietsergometertest). Uw verwijzer krijgt hiervan een verslag.

Veiligheid

De fysiotherapeuten zijn speciaal geschoold in het trainen van hartpatiënten. Zij houden contact met uw verwijzer en overleggen indien dit noodzakelijk is. Verder hebben alle medewerkers van de praktijk een reanimatiecursus gevolgd en zijn zij getraind om te werken met de Automatische Externe Defibrillator, die in de praktijk aanwezig is.

Behandelaars

Sander

Maatschapslid
Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04113213

Audrey

Audrey Atoon
AGB-code: 04117956

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.