MS-actief

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is MS-actief?

De laatste jaren is er steeds meer aandacht en wetenschappelijk bewijs voor het belang van een actief beweegprogramma als aanvulling op de behandeling bij Multiple Sclerosis (MS). MS actief is een compleet beweegprogramma met aandacht voor problematiek die mogelijk kan optreden ten gevolge van de aandoening MS.

Onze aanpak

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

1. Intake
Deze intake bestaat uit een kennismakingsgesprek, waarbij de fysieke mogelijkheden en persoonlijke doelen in kaart worden gebracht. Vervolgens bespreken we de opstart van het beweegprogramma.

2. Training
U traint wekelijks 1 uur, verdeeld in 30 minuten cardiotraining en fitness en 30 minuten specifieke oefeningen in de vrije ruimte met aandacht voor o.a. balans, loopvaardigheid, mobiliteit, core-stability, circuittraining en sport & spel.

3. Hertest
Tijdens de intake worden er verschillende testen gedaan. Deze testen worden iedere drie maanden herhaald, om zo het trainingsproces in kaart te kunnen brengen. Deze testgegevens worden (indien gewenst) gedeeld met de behandelend neuroloog.

Wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar?

Ja, MS is een chronische aandoening wat betekent dat fysiotherapie vanuit het basispakket vergoed wordt maar pas nadat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering (indien aanwezig en voldoende) betaald worden.

Wilt u meer informatie over het beweegprogramma, of heeft u vragen over uw zorgverzekering, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze fysiotherapeuten.

Behandelaars

Bas

Maatschapslid
Geriatriefysiotherapeut, MSc
AGB-code: 04118966

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.