Neurorevalidatie

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is Neurorevalidatie?

Bent u op zoek naar een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen? U kunt altijd bij een therapeut uit ons neurologie team terecht.
Mensen met een neurologische aandoening (beroerte/CVA, dwarslaesie, ziekte van Parkinson of Multiple Sclerose) gaan indien mogelijk, na ziekenhuisopname of opname in een revalidatiecentrum, weer naar huis. Vaak blijkt dat de problemen pas écht beginnen wanneer mensen weer thuis zijn en hun oorspronkelijke leven proberen op te pakken.

In het ziekenhuis/revalidatiecentrum vindt slechts een beperkt deel van de revalidatie plaats. Het oefenen binnen de eigen omgeving (thuis, wijk, familie, werk) komt dan nog niet of weinig aan bod. Binnen ons gespecialiseerde team kunt u verder werken aan uw herstel en aan het behalen van de voor u belangrijke doelstellingen.

Onze therapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van neurologische klachten als CVA, dwarslaesie, Parkinson of MS.

Onze aanpak

CVA, Beroerte
Multiple Sclerosis
Parkinson
Overige neurologische aandoeningen

Vaak is voor fysiotherapie bij een neurologische aandoening als een beroerte, een dwarslaesie, de ziekte van Parkinson of multiple sclerosis (MS) een verwijzing van uw behandelend specialist nodig.

Wilt u weten of u een verwijzing nodig heeft, neem dan contact op met de praktijk.

De behandeling bij mensen met een centraal neurologische aandoening is gericht op het behouden, verbeteren en/of herwinnen van verschillende problemen als gevolg van deze aandoening. Hierbij maken onze fysiotherapeuten gebruik van verschillende vormen van oefentherapie en geven advies aan zowel de patiënt, partners als hun omgeving.

Binnen ons team werken wij nauw samen met specialisten uit o.a. het Amphia ziekenhuis en revalidatie centrum Revant. Daarnaast zijn de lijntjes tussen de verschillende (para)medische disciplines erg kort en kan er indien nodig ook de hulp worden ingeschakeld van bijvoorbeeld een ergotherapeut, logopedist of dietist.

Behandelaars

Bas

Maatschapslid
Geriatriefysiotherapeut, MSc
AGB-code: 04118966

Carien

Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04113526

Bram

Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04848348

Evita

Geriatriefysiotherapeute, MSc
AGB-code: 04123229

Lieke

Geriatriefysiotherapeute, MSc
AGB-code: 04113523

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.