Oncologische Revalidatie

Fysiotherapie Heusdenhout

Wat is Oncologische Revalidatie?

Bent u op zoek naar een fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van de gevolgen van oncologie?

Bij de behandeling, nazorg en revalidatie van kanker worden patienten vaak geconfronteerd met complicaties, bijwerkingen en andere bijkomende problemen. De behandeling door een gespecialiseerde fysiotherapeut kan dan geindiceerd zijn.

Wij zijn dan ook lid van FyNeOn (Fysiotherapeutisch Netwerk Oncologie), geschoold in de oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van de ziekte.

Onze aanpak

Fibrosering
(Gewrichts-) mobiliteitsklachten
(Bewegings)angst
Conditieverlies
Pijn
Spierkrachtverlies
Vermoeidheid
Verstoorde balans in belasting/belastbaarheid

U kunt bij ons terecht via directe toegankelijkheid (zonder verwijzing) of met een verwijzing van uw huisarts of specialist. De behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Bij oncologische revalidatie richten de fysiotherapeuten zich specifiek op het behandelen van problemen in functie, activiteit en participatie t.g.v. kanker en/of van de medische behandeling hiervan.

De gespecialiseerde fysiotherapeuten hebben kennis van de ziekte zelf, maar ook van de gevolgen van een operatie, radiotherapie en chemotherapie en passen daar de behandeling op aan.

De fysiotherapeuten zijn in alle fasen van de ziekte in te zetten: tijdens en na de medische behandeling(en), ten behoeve van de revalidatie en in de palliatieve fase.
De zorgverlening kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, respect, klantgerichtheid en het leveren van zorg op maat.

Behandelaars

Frans

Maatschapslid
Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04018245

Sandra

Algemeen fysiotherapeut
AGB-code: 04100463

Pijn bij bewegen of andere klachten? Bekijk ook onze andere specialisaties:
manuele therapie, neurorevalidatie, handtherapie, oedeemtherapie, covid-19 revalidatie en meer.